Mehitatud valve

Mehitatud valve teenuse osutamisel viibib turvatöötaja pidevalt kliendi objektil ning tema tööülesanneteks on ohuolukordade ja konfliktide ettenägemine ja operatiivne tegutsemine kriisisituatsioonide lahendamiseks. Meie turvatöötajad on valveteenust osutades korrektses vormiriietuses või vastavalt kliendi soovile ülikonnas. Lisaks on turvatöötajad varustatud vajalike side- ning erivahenditega, mis tagab neile pideva ühenduse Digisec Security juhtimiskeskusega, kust vajadusel on võimalik lisajulgeoleku tagamiseks objektile saata patrullekipaaže.

Soovin turvateenust