Tuleohutusalane juhendamine

Tuleohutusalane juhendamine on objektipõhine. Koolitaja tutvustab töötajatele tuleohutusnõudeid lähtuvalt nende töö iseloomust ja viib töötajatele läbi objektil olevate tuleohutuspaigaldiste kasutamise harjutuse ning teavitab töötajaid objektil olevatest võimalikest tuleohtudest ning tulekahju vältimise meetmetest.

Soovin koolitust