Kriisisituatsioonide lahendamine

Koolituse eesmärk on anda inimestele teadmised hädaolukordade lahendamisest ja oskused tegutsemaks erinevates ohuolukordades. Koolitus on mõeldud koolidele ja lasteasutustele.

Soovin koolitust