Läbipääsusüsteemid

Läbipääsusüsteemi eesmärgiks on tagada turvalisus ja kontroll hoonetele, hoonekompleksidele ja nende ruumidele läbi tervikliku tehnilise lahenduse, milles määratletakse ligipääsu õigused, kellel on vajadus ja õigus vastavatesse aladesse või ruumidesse pääseda. Läbipääsusüsteem on iga hoone esimese astme turvasüsteem, mis tagab kõikide läbipääsu punktide keskse halduse ja annab tervikliku kontrolli võimaluse. Tänapäeval on läbipääsusüteemid reeglina integreeritud valvesüsteemiga ehk valvesüsteem ja läbipääsusüsteem moodustavad ühtse terviku.

Digisec Security projekteerib, ehitab ja hooldab erinevaid läbipääsusüsteeme.

Soovin paigaldust või hooldust