Valvesüsteemid – sissetungi avastamise süsteem, -signalisatsioon, -valve

Valvesüsteemi ülesanne on soovimatu ja luba mitte omava isiku objektile sattumise võimalikult kiire avastamine ja sellekohase info edastamine turvaettevõttesse või vastavale kontaktisikule või lihtsalt käivitada kohapealne häiresignaal. Olenevalt turvasüsteemi suurusest ja riskiastmest tuleb kasutada erinevat turvatehnikat, sest väikesele korterile mõeldud lahendus ei sobi kindlasti suurele pangahoonele ja vastupidi.

Digisec Security projekteerib, ehitab ja hooldab valvesüsteeme.

Soovin paigaldust või hooldust