Tuleohutussüsteemide infotabloo

Tuleohutussüsteemide infotabloo kuvab hoones asuvate erinevate tuleohutussüsteemide seisundit ja võimaldab süsteemi juhtimist. Tulekahjusüsteemide infotabloo põhiülesandeks on kuvada infot hoone kasutajale süsteemide seisukorra kohta ning võimaldada süsteemide juhtimist.

Digisec Security projekteerib, ehitab ja hooldab tuleohutussüsteemide infotabloode süsteeme

Soovin paigaldust või hooldust