Tulekahjuõppus

Tulekahjuõppus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Teoreetiline osa seisneb töötajate informeerimises tulekahjuõppuse korraldusest ja täiendavast tuleohutusalasest juhendamisest, mille käigus tutvustatakse tuleohutusalaseid teemasid ning plaani. Praktiline osa seisneb tulekahju olukorra simulatsioonis ning praktiliste tegevuste harjutuses selle võimalikus ulatuses.

Soovin koolitust