Tehniline valve

Tehniline valve on turvateenus, mis seisneb objekti valvamises tehniliste seadmete abil. Paigaldame kliendi objektile vastavalt tema soovidele ja vajadustele valveseadmed või kasutame olemasolevaid mis on ühendatud meie juhtimiskeskusega kaudu. Pakume klientidele mitut erinevat tehnilise valve teenuse kombinatsiooni.

 

Mehitatud valve

Mehitatud valve teenuse osutamisel viibib turvatöötaja pidevalt kliendi objektil ning tema tööülesanneteks on ohuolukordade ja konfliktide ettenägemine ja operatiivne tegutsemine kriisisituatsioonide lahendamiseks. Meie turvatöötajad on valveteenust osutades korrektses vormiriietuses või vastavalt kliendi soovile ülikonnas. Lisaks on turvatöötajad varustatud vajalike side- ning erivahenditega, mis tagab neile pideva ühenduse Digisec Security juhtimiskeskusega, kust vajadusel on võimalik lisajulgeoleku tagamiseks objektile saata patrullekipaaže.

 

Videovalve    -videoanalüütika

Videovalve puhul paigaldame kliendi objektile videosüsteemi seadmed, mille signaalid edastatakse võrguühenduse kaudu Digisec Security juhtimiskeskusesse. Saades valveobjektilt häiresignaali, kontrollib juhtimiskeskuse operaator videopildi abil sündmuskohal toimuvat. Märgates kõrvalisi isikuid või muud valveobjekti ohustavat olukorda, informeerib operaator objekti kontaktisikuid ning vajadusel saadab olukorda kontrollima patrullekipaaži, kes tuvastab häire põhjused. Pakume ka videovalve lahendusi, millega klient saab isikliku nutiseadmega jälgida kaameraväljas toimuvat pilti igast maailma nurgast. Järjest rohkem kasutatakse videovalves tarkvaralisi analüütilisi lahendusi.

 

Administraator

Administraator-turvatöötaja igapäevane turvatöö hotellides, ärimajades ja kaubanduskeskustes seisneb kliendile mugavuse loomises, täites külastajate pisivajadusi alustades parkimiskorra jälgimisest ning lõpetades seifide avamisega. Sealjuures moodustab pintsakutes ja lipsudes turvatöötajad tööülesannete täitmisel loomuliku osa teenindavast personalist. Kliendile on boonuseks meie töötajate turvaalane ettevalmistus, sest administraatorid on välja koolitatud lahendama konfliktseid eriolukordi, juhtima evakuatsiooniprotsessi ja andma vajadusel esmaabi. Seda kõike lisaks tavapärasele klienditeenindusele, mis hõlmab endas objektide igapäevatöö korraldamist ning igapäevaste ettejuhtuvate probleemide lahendamist. Digisec Security administraator-turvatöötajad suhtlevad klientidega nii eesti, vene kui ka inglise keeles.Täpsemad tööülesanded administraatorile määrame vastavalt kliendi vajadustele ja soovidele.

 

Patrullteenus

Pakume patrullekipaaži süstemaatilisi kontrollreide kokkulepitud graafiku alusel kõikidele soovijatele, mis aitab hoida ja tagada avalikku korda ning objekti puutumatuse sissetungijate eest. Patrullteenuse käigus teeb meie turvatöötaja kohapeal objektil visuaalse vaatluse ja võtab tarvitusele meetmed ohuolukorra kõrvaldamiseks ning vajadusel tagab valveobjekti puutumatuse.